CREDIT ENHANCEMENT

Als lokale overheden obligaties uitgeven om hun werking de financieren, dan is het in de Verenigde Staten ook gebruikelijk dat ze een verzekering afsluiten bij een obligatieverzekeraar (credit enhancement). Zo kunnen de kleine lokale overheden die vaak weinig bekend zijn makkelijker beleggers over de streep halen om hun obligaties te kopen, en zijn ze niet verplicht om er een hogere rente op toe te kennen. Die obligatieverzekeraars beschikken immers over een zogenaamde triple A-rating, wat een indicator is voor het feit dat hun financiƫle positie bijzonder stevig is. Daardoor garanderen ze dus de kopers van de obligaties dat ze hoe dan ook terugbetaald zullen worden, indien de lokale overheden die de obligaties uitgeven financieel in nauwe schoentjes zouden geraken en zelf hun verplichtingen om de coupons en het kapitaal van de obligaties terug te betalen, niet zouden kunnen nakomen.