CREDIT CRUNCH

Met de term credit crunch duidt men een periode aan waarin de economische onzekerheid zo groot is, dat de meeste banken het te riskant vinden om kredieten toe te staan, zowel aan ondernemingen als aan particulieren. Het gaat dus om een periode waarin het zo goed als onmogelijk is om te lenen, met alle gevolgen van dien voor de goede gang van zaken in de economie.