COUPURE

Bij obligaties duidt men met de term coupure het bedrag aan van de schijven waarin de effecten gegroepeerd zijn. Men gebruikt de term vooral om te verwijzen naar de minimumcoupure. Deze staat immers de facto gelijk met het minimumbedrag dat men moet neertellen om in zo'n belegging te stappen.

Bij aandelen wijst de term coupure op het aantal effecten waarin de aandelen gegroepeerd zijn. Om de papierberg te vermijden is het immers mogelijk dat een bepaald aantal aandelen gegroepeerd is in één enkel document (betreft materiële effecten; levering mogelijk tem 31/12/2007).