COUPON

Concreet is de coupon een klein stukje papier, dat vaak genummerd is, en waarvan er een hele reeks is vastgehecht aan roerende waarden zoals aandelen, obligaties, fondsen en certificaten (materiele levering mogelijk tem 312/12/2007).

De beleggers knippen de coupons op het ogenblik dat die kunnen worden ingeruild tegen iets anders. Ook als het niet om een papieren coupon gaat, omdat de effecten op een effectenrekening staan, gebruikt men de term coupon om te verwijzen naar een bepaald recht.

Bij aandelen geeft de coupon recht op een dividend (deel van de bedrijfswinst), soms op een bonus (toekenning van één of meerdere aandelen,) of vertegenwoordigt hij het recht om mee te doen aan een kapitaalverhoging.

Bij obligaties, kasbons, verzekeringsbons, achtergestelde certificaten

Geeft de coupon recht op de intrest.

Bij uitkeringsdeelbewijzen wordt de coupon meestal gebruikt voor de betaling van het dividend (deel van de inkomsten van de beleggingen van het fonds).

Bij vastgoedcertificaten, wordt de coupon meestal gebruikt voor de betaling van het dividend dat wordt voortgebracht door het gebouw, dus het gedeelte dat afkomstig is uit de huurinkomsten.