CORRELATIE

· Een correlatie duidt de onderlinge samenhang aan tussen twee reeksen cijfers en bij uitbreiding dus ook tussen bijvoorbeeld koersevoluties op twee verschillende markten. Zo zegt men van een aandeel dat het een sterke correlatie heeft met de index waarvan het deel uitmaakt, als de curve van de koersevolutie bijna parallel verloopt met de curve van de index.

· De correlatie is één van de elementen die de inschatting van het risico beïnvloeden. Naarmate de correlatie tussen bepaalde markten groter is, is de kans groter dat ze zich op een gelijkwaardige manier ontwikkelen en neemt de mogelijkheid af om de risico's te beperken door er gelijktijdig in te beleggen. Het omgekeerde is ook waar : markten met een geringe onderlinge correlatie, zullen normaal gezien prestaties neerzetten die weinig samenhang vertonen. Beleggen op twee markten met een geringe onderlinge correlatie, vermindert dus in principe het risico omdat de daling van de ene markt kan worden gecompenseerd door de stijging van de andere.

· Let op ! Een correlatie is geen vast gegeven, omdat ook de marktomstandigheden hun rol te spelen hebben. Zo is er theoretisch een grote correlatie tussen de Amerikaanse en de Europese aandelenmarkt, maar daar was dit jaar weinig van te merken, want de Europese aandelen boekten een forse vooruitgang terwijl de Amerikaanse nagenoeg op hetzelfde peil bleven. In de portefeuilles die we elke maand publiceren houden wij wel rekening met correlaties om u op die manier te helpen de risico’s te spreiden.