CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance of deugdelijk bestuur is een concept dat  zowat 75 jaar terug in de Verenigde Staten ontstond.

 

Globaal kan men zeggen dat corporate governance een concept is dat poogt om een bepaalde ethiek in de praktijk te brengen of een systeem is dat het mogelijk moet maken om een onderneming doeltreffend te leiden en te controleren. Centraal daarbij staan de verhoudingen tussen de bestuurders, de aandeelhouders en de directieleden, met het oog op het bereiken van efficiëntere structuren, om zo een maximale toegevoegde waarde te creëren voor de aandeelhouders met inbegrip van de minderheidsaandeelhouders.

We geven een waardering op het deugdelijk bestuur van bedrijven waarvan we het aandeel volgen en geven een score op 10.