COOPERATIEVE DEELBEWIJZEN

Coöperatieve deelbewijzen zijn effecten die worden uitgegeven door diverse instellingen zoals banken, investeerders in duurzame energie en andere. In de statuten worden de belangrijkste voorwaarden opgenomen. Zo kunnen de coöperatieven bepalen voor hoeveel een vennoot maximaal kan instappen. Sommige onder hen willen de inleg vrij beperkt houden zodoende zo veel mogelijk coöperanten aan te trekken. Andere laten de instap vrij en mikken op het aantrekken van kapitaalkrachtigen. Daarnaast bepalen ze hoelang een coöperant zijn deelbewijzen moet aanhouden alvorens hij mag uitstappen. Ook op dit vlak zijn er grote verschillen tussen de maatschappijen. Daarenboven geven de meeste aan dat pas tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar de aanvraag tot uitstap kan worden gedaan. Over het algemeen zijn er geen of nauwelijks in- en uitstapkosten. Ten slotte bepaalt de maatschappij jaarlijks welk dividend aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd. Deze mag echter niet meer dan 6 % bedragen.