CONVERSIEPREMIE

Als men een converteerbare obligatie koopt die kan worden omgezet in aandelen, kan de betaalde prijs hoger zijn dan de koers van het aandeel op dat ogenblik. Het verschil tussen beide cijfers noemt men de conversiepremie. Tussen het ogenblik van de aankoop en dat van de conversie, int men wel de coupon van de obligatie. En op het ogenblik van de conversie kan het aandeel ook tegen een hogere koers noteren dan de prijs die men heeft betaald. Beide factoren compenseren dat men bij de aankoop een conversiepremie heeft betaald.