CONSOLIDATIE

In de boekhouding betekent de consolidatie dat men de rekeningen van de moederondernemingen en haar dochters groepeert. De publicatie van geconsolideerde rekeningen maakt het mogelijk een getrouwer beeld te geven van de onderneming in haar geheel.

De consolidatie van een markt is de tendens naar de hergroepering van de verscheidene actoren van de sector (toenadering, overnames,...).