COMPARTIMENT

De term compartiment wordt gebruikt om er een bepaald type fonds mee aan te duiden. Compartimentenfondsen zijn grote gehelen met verschillende onderverdelingen : de compartimenten.

Meestal is een gunstregime van kracht voor de overstap van het ene compartiment naar het andere. Men kan bijvoorbeeld overstappen van een belegging in Belgische aandelen naar een belegging in Griekse aandelen, of van een fonds in obligaties in euro naar een fonds in obligaties in Zweedse kroon zonder daarvoor extra kosten te moeten betalen.

Bij kapitalisatiefondsen moet men bij de overstap van het ene compartiment naar het andere slechts 1 % beurstak betalen in plaats van 0,5 % bij de verkoop en 1 % bij de aankoop.