CHAPTER 11

Chapter 11 van de Amerikaanse faillissementswetgeving stelt ondernemingen die met financiële moeilijkheden kampen in staat om normaal te blijven functioneren en ondertussen een akkoord te proberen bereiken met hun schuldeisers. Die aanvraag houdt in dat de betrokken onderneming de wil heeft om herstructureringen door te voeren, onder toezicht van een rechtbank.

Chapter 11 houdt ook in dat het bedrijf dat daardoor wordt beschermd eigenaar blijft van alle activa in zijn bezit, dat het zich kan verzetten tegen de vragen van zijn schuldeisers en de betaaltermijnen voor zich uit kan schuiven. Anderzijds moeten de betrokken bedrijven tijdens de eerste periode van 120 dagen waarvoor de bescherming wordt toegekend, regelmatig en op een gedetailleerde manier verslag uitbrengen over de werkelijke financiële toestand van het bedrijf en over de transacties met de schuldeisers. Als dit vlot verloopt, kan de onderneming naderhand van de rechter en van de schuldeisers een reorganisatieplan voorgelegd krijgen met een looptijd van verschillende maanden. Het gaat om een contract dat stipuleert hoe de onderneming uiteindelijk haar schulden zal terugbetalen en van waar het geld zal komen dat ze daarvoor zal gebruiken.