CERTIFICAAT AAN TOONDER

Van een aantal buitenlandse effecten zijn er materiële effecten beschikbaar (mogelijk tem 31/12/2007) die speciaal voorzien zijn om te worden verhandeld op een andere beurs dan die van het moederland van het aandeel. Deze effecten zijn dus niet de aandelen zelf, maar certificaten aan toonder.  Ze stellen de belegger in staat om te diversifiëren in buitenlandse aandelen en tegelijk te genieten van het anonieme karakter van effecten aan toonder.  

In België worden certificaten aan toonder uitgegeven door gespecialiseerde fiduciaires zoals Sogès-Fiducem, Soges-Dewaay,  Belgian Overseas Issuing Corporation (BOIC) of Belgian Overseas Agencies Limited (BOAL) (groep ING), door Ateka (groupe Almanij), door Sicovam (voor sommige Franse aandelen) of door Sofigen.  

Het is in feite deze uitgever die werkelijk de gedematerialiseerde effecten bezit. Bij specifieke operaties zoals een kapitaalverhoging kan hij dan ook een beslissing nemen in naam van alle certificaathouders (bijvoorbeeld meedoen aan de kapitaalverhoging of de rechten verkopen op de beurs..). Bij de uitbetaling van de dividenden, houdt de uitgever van de certificaten ook zijn commissie af van de uitgekeerde bedragen.  

Dergelijke effecten zijn ook bekend onder de naam IDR (International Depositary Receipts).