CARRY TRADE

 

Carry trade is een speculatie. Speculanten lenen in een bepaalde munt tegen een zeer lage rente om in andere munten of activa die een hogere rentevergoeding bieden of hogere rendementen in het vooruitzicht stellen, te beleggen.