CALL

Bij obligaties is een call de mogelijkheid waarin de uitgever voorziet om schuldpapier vervroegd terug te betalen. Het bestaan van een "call" wordt meegedeeld bij de uitgifte van de effecten, evenals de daarvoor voorziene datum of data. Een uitgever maakt gebruik van een call als de situatie in zijn voordeel is. Dat is met name het geval als de rente daalt en hij dus kan lenen tegen betere voorwaarden. Voor de bezitter van een obligatie is een call geen goede zaak, want op die manier ziet hij een mooie coupon aan zijn neus voorbijgaan en hij is verplicht zijn geld te herbeleggen tegen minder goede voorwaarden.  

Obligaties met een call zijn te herkennen aan de manier waarop hun loptijd is uitgedrukt . Zo duidt "2002/05/08" op een obligatie die in 2002 is uitgegeven en loopt tot 2008, tenzij in 2005 de call wordt uitgeoefend.

Bij warrants of opties betekent de term call dat het recht waarover men beschikt als men een warrant of optie bezit, een recht is om een aandeel, een aandelenmandje,… te kopen op of tot op een welbepaalde datum (de vervaldag) en tegen een vooraf vastgelegde prijs (de uitoefenprijs). De call is in dit geval de tegenpool van een put want dat is een verkooprecht.