BUY SIDE

 

Analisten kunnen in twee grote kampen worden onderverdeeld: sell side en buy side.

 

De sell side analisten werken voor banken en beursvennootschappen. Ze zijn het meest zichtbare van de twee groepen omdat ze adviezen geven aan de klanten van hun werkgever en aan het grote publiek. Veel adviezen vinden immers hun weg naar de pers of kunnen mits registratie op de website van de instelling worden geraadpleegd. Deze analisten werken vooral met de welbekende adviezen ‘kopen’, ‘verkopen’ of ‘houden’ en worden door veel marktparticipanten opgevolgd. In de VS, waar er meer steranalisten zijn die in de schijnwerpers staan, maar ook bij ons, kan een advieswijziging van een analist een impact hebben op het koersverloop.

Een buy side analist is van een heel andere slag en is in dienst van een fondsbeheerder, pensioenfonds of hefboomfonds. De persoon in kwestie geeft direct concreet advies aan en publiceert research voor de beheerders van het bedrijf. Hij/zij doet dit niet voor de klanten. Deze adviezen zijn voor eigen gebruik (en eigen winst) en zijn in de meeste gevallen niet beschikbaar voor iemand buiten het bedrijf. Het succes van een buy side analist wordt gemeten hoeveel winstgevende adviezen de persoon geeft aan het fonds of de beheerder waarvoor hij werkt.

 

Over het algemeen schat de markt de adviezen van een buy side analist hoger in dan van een sell side analist omdat eerstgenoemde wordt afgerekend op de prestatie van zijn adviezen. Bij de tweede is dat veel minder het geval omdat zijn adviezen veel commerciëler van inborst zijn.