BULL-BEARRATIO

Een stierenmarkt, of een markt die bullish is, is positief gestemd. Aandelen hebben in dat geval op de beleggers het effect van de spreekwoordelijke rode lap op de stier.

Er is sprake van een berenmarkt (in het Engels ‘bear market’) wanneer de financiële markten een neerwaartse trend vertonen. Dit ontstaat doordat beleggers pessimistisch ingesteld zijn over de toekomst en hun aandelen verkopen, waardoor het pessimisme verder toeneemt en er nog meer aandelen worden verkocht. Het is geen financiële wet, maar over het algemeen wordt de term berenmarkt gebruikt wanneer verschillende belangrijke beursindices met 20% of meer dalen over een periode van ongeveer twee maanden, te rekenen vanaf het recentste hoogtepunt. Kijken we naar verschillende indices zoals de Amerikaanse S&P 500 (-9% sinds de top van 20 september 2018), dan zien we dat we nog niet in een berenmarkt zitten.

De zogenaamde bull bearratio is dus een ratio die het sentiment weerspiegelt dat de beleggers over de markten hebben.