BRUTORENDEMENT

Een brutorendement is een rendement voor afhouding van de belasting aan de bron (roerende voorheffing). Erna, spreekt men van nettorendement.