BRUTOMARGE

De brutomarge (gross margin) stemt overeen met de brutowinst (vóór belastingen), gedeeld door de omzet. Ze geeft aan in welke mate een onderneming fundamenteel gezien rendabel is.