BRUTODIVIDEND

Bij aandelen is het dividend de vergoeding die wordt toegekend aan de aandeelhouders. Het gaat om dat gedeelte van de bedrijfswinst waarvan de algemene vergadering heeft beslist dat het aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.  

Bij fondsen is het dividend het gedeelte van de globale inkomsten van het fonds dat aan de bezitters van de deelbewijzen wordt uitgekeerd. 

Bij vastgoedcertificaten gaat het om het gedeelte van de inkomsten van het gebouw (huurgelden na afhouding van de kosten) dat aan de bezitters van de certificaten wordt uitgekeerd.  Vóór belastingen (afhouding aan de bron of roerende voorheffing) heeft men het over brutodividenden, erna over nettodividenden.