BONUS

Een bonus is het recht dat aan de aandeelhouders wordt toegekend om gratis aandelen te krijgen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze al in bezit hebben.

Dit recht wordt vertegenwoordigd door een coupon (nummer X), die in sommige gevallen zelf op de beurs is genoteerd.

Deze parktijk houdt in dat een onderneming een deel van haar winsten uitkeert onder de vorm van aandelen, eerder dan onder de traditionele vorm van een dividend (coupon) in baar geld.

De bonus is een beetje vergelijkbaar met de praktijk van het zogenaamde stockdividend of aandelendividend. Het verschil zit hem hierin : het geld dat voor de bonus wordt uitgekeerd is afkomstig van de vroegere winsten, terwijl het in de andere gevallen om de winsten van het lopende of het pas afgesloten boekjaar gaat.

Als de aandeelhouder bij de bonus de keuze heeft tussen een dividend in aandelen of een dividend in baar geld gebruikt men de term keuzedividend.