BOILER ROOM

De Boiler Room is een fraudemechanisme dat ertoe strekt spaarders effecten te verkopen tegen een veel te hoge prijs. In bepaalde gevallen is de vennootschap waarvan de effecten worden doorverkocht, niet meer dan een vrijwel waardeloze "lege schelp". Soms gaat het ook om effecten van kleine vennootschappen die niet beantwoorden aan de gestelde verwachtingen.

De Boiler Room  heeft  vaak een verlengstuk : de Recovery Room.
De Recovery Room bestaat erin de spaarder die (tegen een té hoge prijs) waardeloze effecten van vennootschap A heeft gekocht, door een buitenlandse vennootschap B te laten contacteren, die de effecten van vennootschap A wil overkopen tegen een hogere prijs dan de huidige waarde of aan hun aankoopwaarde. Daarvoor worden de meest uiteenlopende redenen aangehaald, bijvoorbeeld dat vennootschap B de controle over vennootschap A wil verwerven. Evenwel wordt de spaarder steeds verzocht bepaalde kosten vooraf te betalen of te investeren in een andere roerende waarde. Het spreekt natuurlijk voor zich dat, eens de spaarder die kosten heeft betaald, hij nooit meer iets hoort van vennootschap B.