BIG MAC

De Big Mac is in de eerste plaats een hamburger… een product dat iedereen kent en dat in principe tegen dezelfde prijs wordt verkocht in alle landen van de wereld.  

Maar de Big Mac is ook een index die wordt berekend op basis van de prijs van de Big Mac in meer dan honderd landen, om op basis van de koopkracht uit te rekenen in welke mate een munt over- of ondergewaardeerd is. Als men uitgaat van de veronderstelling dat een Big Mac hier drie euro kost en elders drie dollar, dan zullen de euro en de dollar in theorie dezelfde waarde hebben.

De Big Mac index is een indicator zoals andere, die men enkel correct kan inschatten als men ook rekening houdt met de realiteit van de wisselkoersen, de verschillen tussen het levenspeil in verschillende landen, enz…