BEVOORRECHT AANDEEL

De bevoorrechte aandelen of preferente aandelen  onderscheiden zich van de gewone aandelen, zonder dat er evenwel precieze regels bestaan die dat onderscheid preciseren. Zo is het mogelijk dat de bezitter van bevoorrechte aandelen recht heeft op een hoger dividend, dat het bedrijf bij een beperkte winst enkel een dividend uitkeert aan de bezitters van bevoorrechte aandelen of hen na een periode waarin geen dividend werd uitgekeerd een cumulatief dividend  toekent. Soms biedt het onderscheid de houders van bevoorrechte aandelen ook geen privileges. Bij Volkswagen bijvoorbeeld is er geen verschil in dividenden voor de gewone aandelen en voor de bevoorrechte, maar de bezitters van bevoorrechte aandelen hebben geen stemrecht.