BETALINGSBALANS

De betalingsbalans weerspiegelt alle betalingen van een land aan het buitenland en alle inkomsten die een land uit het buitenland haalt. Ze kan worden onderverdeeld als volgt :

· lopende rekening : het verschil tussen de export en de import met inbegrip van de geldstromen  

· kapitaalbalans : saldo van enerzijds de geïnvesteerde en belegde kapitalen in een land in het buitenland en anderzijds de investeringen en de toegestane kredieten van dit land aan het buitenland

· de toename of de vermindering van de goud- en deviezenreserves