BETAALDATUM (BD)

Van zodra bij obligaties een obligatie op de markt wordt gebracht, kan men er via zijn financiële tussenpersoon op intekenen. Op dat ogenblik moet men echter nog niets betalen. De betaling gebeurt op de betaaldatum. Meestal wordt de betaaldatum daarna de jaarlijkse intrestdatum en de datum waarop de obligatie vervalt.

Bij aandelen slaat de betaaldatum op het dividend. Eer bestaat immers vaak een verschil tussen de datum vanaf wanneer het aandeel ex-dividend of ex-coupon noteert – de dag waarop de waarde min of meer met het dividendbedrag vermindert –  en de datum vanaf wanneer de aandeelhouder effectief over het geld beschikt. Die tweede datum is de betaaldatum.  

.