BETAALAGENT

Bij het innen in baar geld van de materiële coupons van obligaties (leverbaar tem 31/12/2007) of bij het opvragen van het kapitaal op de eindvervaldag kunnen de aangerekende commissielonen en/of de vaste kosten hoog oplopen. Om minder kosten te moeten betalen is het aangewezen zich te wenden tot een instelling die voor dat effect betaalagent is.  

De naam van de belangrijkste betaalagent en van de andere agenten is vermeld op de achterkant van de mantel van de obligatie. Voor obligaties van buitenlandse uitgevers is er niet altijd een betaalagent in België aangeduid.

Op het ogenblik dat men op een obligatie intekent is het niet mogelijk om al de adresgegevens van de betaalagenten te kennen.