BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN

De Belgische Vereniging van Banken 
Ravensteinstraat 36  bus 5
1000 Brussel

heeft tot doel de bankensector te vertegenwoordigen, in te staan voor de promotie ervan, haar imago te versterken, zijn belangen te verdedigen, diensten te leveren aan zijn leden en alle items te bestuderen die de sector aanbelangen.