BELASTINGVOET

De belastingvoet (Tax rate) is het percentage aan belastingen dat de onderneming betaalt op haar inkomsten.