BEIGE BOOK

Het "Beige Book " is een belangrijke indicator voor de Amerikaanse economie. Het gaat net als de IFO-index in Duitsland of de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België om een soort meter die de gezondheidstoestand van de economie opmeet. Er is wel een verschil in die zin dat het Beige Book preciezer is. Het gaat om een verslag dat 8 maal per jaar wordt gepubliceerd. Het is gebaseerd op de gegevens van de regionale afdelingen van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Zij verzamelen gegevens over de huidige economische situatie in hun respectievelijke district. Die gegevens worden verzameld bij bank- en kantoordirecteurs, uit interviews met mensen die een sleutelpositie in de zakenwereld bekleden, marktexperts, enzovoort. Het Beige Book geeft een synthese van de informatie per district en per sector. De volgende thema's komen daarbij aan bod: consumptiebestedingen, verwerkende nijverheid, vastgoed en bouwsector, landbouw, grondstoffenindustrie, arbeidsmarkt, lonen en prijzen en de financiële sector.