BEHEERSKOSTEN

Vooral bij fondsen en sicavs duikt de term beheerskosten op. Het percentage ervan varieert naargelang van het type fonds en van de beheerder. Het schommelt tussen enkele tienden van een procent en 1,5 % voor de fondsen die worden uitgegeven door banken.

Het spreekt voor zich dat het door een fonds aangerekende precentage beheerskosten het uiteindelijke rendement van het product beïnvloedt. De inventariswaarde van het fonds die aan het publiek wordt meegedeeld is echter "na afhouding van de beheerskosten". De bezitter van deelbewijzen die wil uitrekenen wat ze hem op een bepaald ogenblik al hebben opgebracht, moet dus de beheerskosten niet meer aftrekken.