BEDRIJFSWINST

De bedrijfswinst stemt in principe overeen met de bedrijfsopbrengsten verminderd met de bedrijfskosten of exploitatiekosten.

Andere termen die gebruikt worden om hetzelfde aan te duiden zijn exploitatieresultaat, operationele resultaat of EBIT (earnings before interest and tax). Ter verduidelijking : de bedrijfsopbrengsten bestaan uit de omzet – de opbrengst uit de verkoop van goederen en diensten in het kader van de gebruikelijke activiteit van het bedrijf – en andere opbrengsten, zoals onder meer subsidies, ontvangen huurgelden, enzovoort. De bedrijfskosten zijn alle kosten die een onderneming moet dragen om haar activiteit te kunnen uitoefenen. Het operationele resultaat houdt dus geen rekening met de financiële lasten, zoals de intresten op leningen en de financiële opbrengsten, bijvoorbeeld uit beleggingen. Het houdt ook geen rekening met de belastingen.

Met de invoering van de IFRS-boekhoudnormen kregen echter zo goed als alle uitzonderlijke resultaten een plaatsje binnen de bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten. Zo bevatten de omzet- en winstcijfers tegenwoordig dus ook alle uitzonderlijke elementen. Om toch een onderscheid te maken, spreken bedrijven daarom tegenwoordig vaak ook van "recurrente” of “courante" bedrijfsopbrengsten en –kosten, "recurrent” of “courant" bedrijfsresultaat of REBIT (recurrent earnings before interest and tax). Volgens de IFRS-regels bestaan die termen officieel niet, maar ze verwijzen dus inderdaad naar de opbrengsten, kosten en resultaten uit de "normale" bedrijfsvoering.