BEDRIJFSMARGE

De bedrijfsmarge, die men ook de exploitatiemarge of  operationele marge noemt, is het cijfer dat men bekomt door het exploitatieresultaat te delen door de omzet en dan met honderd te vermenigvuldigen.     

De omzet is de opbrengst uit de verkoop van producten en diensten.

Het operationele resultaat bekomt men door van de omzet alle exploitatielasten af te trekken (kostprijs van de goederen, personeelskosten, afschrijving van gebouwen, meubelen, informaticapark,..).