BEAR MARKET

Er is sprake van een berenmarkt (in het Engels ‘bear market’) wanneer de financiële markten een neerwaartse trend vertonen. Dit ontstaat doordat beleggers pessimistisch ingesteld zijn over de toekomst en hun aandelen verkopen, waardoor het pessimisme verder toeneemt en er nog meer aandelen worden verkocht. Het is geen financiële wet, maar over het algemeen wordt de term berenmarkt gebruikt wanneer verschillende belangrijke beursindices met 20% of meer dalen over een periode van ongeveer twee maanden, te rekenen vanaf het recentste hoogtepunt.