BALANS

De balans is het boekhoudkundige document dat bestaat uit een recapitulatieve tabel van de activa (vastgoed, schuldvorderingen, beschikbaar geld,…) en de passva (kapitaal, schulden,…) van de vennootschap. De balans vormt het basisdocument voor de fundamentele analyse.