BAD BANK

De bad bank is een overheidstructuur die giftige activa voor haar rekening neemt om de banken te helpen.