BACKWARDATION

Het fenomeen backwardation is een kenmerk van de grondstoffenmarkten.

Op de grondstoffenmarkten zijn spelers van allerlei slag actief : producenten (mijnbouwbedrijven in het geval van basismaterialen, landbouwers bij landbouwgrondstoffen), bedrijven die de grondstof nodig hebben om een eindproduct mee te kunnen vervaardigen, speculanten die hopen munt te slaan uit een opwaartse of neerwaartse prijsbeweging, handelaars die als tussenpartij in de markt fungeren. De verschillende spelers hebben uiteenlopende bedoelingen. Zo zal de één proberen tegen een zo laag mogelijke prijs in te kopen terwijl de ander tegen de hoogste mogelijke prijs wil verkopen; speculanten en handelaars hopen winst te halen uit een prijsschommeling.

De grondstoffenmarkt bestaat uit twee delen: de spotmarkt (tegen de prijs van de dag een bepaalde standaardhoeveelheid aan grondstoffen aankopen) en de futuresmarkt (afgeleide producten worden verhandeld op onderliggende grondstoffen); futures zijn contracten waarin vandaag de prijs wordt vastgelegd voor een transactie op een latere datum, met bepaalde levensduur (vervaldatum). Speculanten en tussenpersonen willen winst boeken op de achterliggende financiële transactie maar zijn niet geïnteresseerd in een fysieke levering. Ze doen er dus goed aan om niet tot op de vervaldag met futures in handen te zitten en kiezen om hun positie door te rollen naar een nieuwe future met een latere afloopdatum.

Wanneer de prijs voor het nieuwe contract hoger ligt dan het contract dat dreigt af te lopen, betekent dit dat de markt in contango is. De markt verwacht dus impliciet een prijsstijging in de toekomst. Het gevolg hiervan is wel dat de belegger met het bedrag dat hij op tafel legde bij de eerdere aankoop, minder nieuwe contracten zal kunnen kopen.

Daar tegenover staat backwardation, wanneer de prijs van een future met latere afloopdatum goedkoper is. Er kunnen dus meer contracten worden aangeschaft.