ALTERNATIEVE FONDSEN OF HEDGE FUNDS

Alternatieve fondsen of hedge funds, hebben de reputatie speculatieve instrumenten te zijn. Ze maken gebruik van zeer verschillende strategieĆ«n. Het doel is immers dat ze onafhankelijk van hoe de markten evolueren het nodige rendement opleveren.  

Aan de basis ligt het principe van de hedging : aankoop van aandelen waarvan men denkt dat de koers zal stijgen, terwijl men tegelijk aandelen verkoopt waarvan men denkt dat de koers zal dalen. Via hedging wil men zich dus op een neutrale manier beschermen tegen stijgingen en dalingen. In de praktijk zijn echter maar heel weinig fondsen echt neutraal. In feite gaat het om gedereguleerde fondsen. Sommigen slagen erin om aanzienlijk beter te presteren dan de beurs, maar het omgekeerd is evenzeer waar.

De alternatieve fondsen lijden aan de volgende gebreken :

- geen controle en informatie bij de belegger;
- het talent en de integriteit van de beheerder geven de doorslag;
- te weinig verhandelbaar als het slecht gaat op de beurzen;
- hoge minimuminleg die de diversificatie bemoeilijkt.