ALLOCATIE

In teksten rond beleggingen wordt de term allocatie gebruikt om aan te duiden in welke beleggingscategorieën wordt geïnvesteerd. Men heeft het dan ook over de asset allocatie. Het gaat om de beslissing welk percentage van het geld wordt geïnvesteerd in aandelen, obligaties, vastgoed en deposito's. Men heeft het bijvoorbeeld over een allocatie met 60 % aandelen en 40 % obligaties. Of binnen de aandelenportefeuille over een sector- of regio-allocatie met bijvoorbeeld 10 % Belgische aandelen, 20 % Amerikaanse aandelen en 20 % Australische aandelen. De allocatie waarvoor u kiest heeft te maken met uw beleggersprofiel – de tijdshorizon waarover u beschikt, de mate waarin u bereid bent om risico’s te nemen – en met de perspectieven voor de verschillende beleggingscategorieën.