ACTUARIEEL RENDEMENT

Het actuarieel rendement  is het werkelijke rendement van een belegging, rekening houdend met alle factoren die van belang zijn voor het effect :
- aankoopprijs, kosten inbegrepen
- de tussentijdse inkomsten (intresten, dividenden)
- looptijd
- taksen en belastingen
- terugbetalingsbedrag op de eindvervaldag

Het actuarieel rendement wordt uitgedrukt op jaarbasis. Als men bijvoorbeedl zegt dat een fonds een actuarieel rendement biedt van 6 %, betekent dit dat het fonds gemiddeld elk jaar een rendement oplevert van 6 % .