ACHTERGESTELDE OBLIGATIES

Een achtergestelde obligatie staat helemaal achteraan de rij in geval van moeilijkheden. De houders worden terugbetaald na alle andere schuldeisers, dus na klassieke obligaties, maar wel voor aandeelhouders. Dit type van emissie draagt dus een hoger risico mee dan andere uitgiftes. De achtergestelde obligaties bieden dan ook een hogere vergoeding. Normaal gezien raden we ze af behalve als de emittent over een solvabiliteit beschikt waar niets op aan te merken valt of als de aangeboden rente voldoende hoog ligt om het hogere risico te compenseren.