ACHTERGESTELD

Een achtergesteld effect (obligatie, depositocertificaat) is een effect dat het laatst zal worden terugbetaald indien een uitgever failliet gaat. Zo'n effect houdt dus een bijkomend risico in en wordt over het algemeen dan ook iets beter vergoed. Het zal enkel worden aangeraden als het wordt uitgegeven door een emittent waarvan de solvabiliteit eigenlijk buiten kijf staat.