AANDEEL

Een aandeel vertegenwoordigt een deel van het kapitaal van een onderneming. Wanneer u een aandeel koopt, wordt u bijgevolg mede-eigenaar, wat betekent dat het lot van de onderneming een invloed heeft op uw belegging.
Maakt de onderneming bijvoorbeeld winst, dan kan ze beslissen om zonder enige verplichting die winst uit te keren aan de aandeelhouders onder de vorm van een dividend. Lijdt de onderneming daarentegen verlies, dan deelt u ook hierin mee (in de mate waarin u erin heeft belegd). Daarnaast heeft een aandeel geen einddatum.