Nieuws

Uw parachute in een worst-case scenario: twee fondsen die u beschermen

5 maanden geleden - donderdag 21 februari 2019
Het Garantiefonds voor financiële diensten en het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten werken achter de schermen.

Hebt u er al ooit eens bij stilgestaan wat er met uw spaargeld gebeurt als uw bank failliet gaat? Of wat het lot is van uw obligaties en aandelen op effectenrekening in het geval van fraude bijvoorbeeld?

Naast maatregelen op het vlak van interne en externe controle op de financiële instellingen en toezicht door de autoriteiten, kunt u ook rekenen op enkele wettelijke beschermingsmechanismen. Zij zullen ervoor zorgen dat uw financiële schade beperkt blijft in het geval van faillissement van uw bank of in het geval van fraude. Beperkt, jazeker, want in sommige gevallen kunt u nog altijd schade ondervinden. Welkom in de wereld van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.

Garantiefonds

Het Garantiefonds voor financiële diensten beschermt uw tegoeden, ongeacht de valuta, tot 100 000 euro per persoon en per instelling.
Het komt tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen, zoals bij een faillissement. Een recent geval is Optima Bank. Onder de aangesloten instellingen vindt u het gros van de banken, verzekeraars en beursvennootschappen die ons land rijk is. 
Goed om weten: is uw instelling niet aangesloten bij het Garantiefonds, dan nog bent u beschermd door het soortgelijke Garantiefonds van het land waar de kredietinstelling zijn maatschappelijke zetel heeft. Dat is het geval voor NIBC direct (Nederland) of Keytrade Bank (Frankrijk) bijvoorbeeld. 

Beschermingsfonds

Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten houdt zich sinds 2016 enkel nog maar bezig met financiële instrumenten. De deposito’s worden sindsdien immers gedekt door het Garantiefonds. 
De bescherming is van toepassing op de aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die u bij uw bank of beursvennootschap in bewaring heeft gegeven op een effectenrekening. 
Indien u die beleggingen op effectenrekening om de een of andere reden niet meer zou kunnen recupereren, dan kan voor het eventuele verlies een beroep gedaan worden op deze beschermingsregeling. Goed om weten: gaat uw bank failliet dan vallen al die beleggingen buiten de boedel van het faillissement. U blijft er eigenaar van. 
Omdat de bewaring van effecten aan allerhande regels en controles wordt onderworpen zal het Beschermingsfonds enkel in werking treden in geval van administratieve fouten of onregelmatigheden zoals fraude. 
De dekkingsgraad bedraagt 20 000 euro per persoon en per instelling, ongeacht de munteenheid.

Deel dit artikel