Woluwe Uitbreiding BE0003600112

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
633,00 EUR 19/09/2017 02:00 Brussel
0,00 % Wijziging sinds laatste afsluiting
580,0000 655,0100  52 weken min max
3,15 % Rendement 1 jaar
0,00 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Verkoopproces vordert voor Woluwe Shopping 4 maanden geleden - maandag 22 mei 2017
  Beide certificaten hebben goede resultaten gepubliceerd. We wijzigen ons advies.

  Het Brusselse winkelcentrum Woluwe Shopping Center kreeg in 2016 minder bezoekers over de vloer, maar dat verhinderde de vastgoedcertificaten Woluwe Shopping en Woluwe Uitbreiding niet om goede resultaten neer te zetten.
  We raden aan om zowel de certificaten van Woluwe Uitbreiding als van Woluwe Shopping (koers sinds februari flink gedaald, nu niet meer verkopen) bij te houden.

   

  Het winkelcentrum zag zijn bezoekersaantal met 2,2% terugvallen, waardoor de omzet van de handelaars (die het variabele gedeelte van het huurgeld bepaalt) behoorlijk stevig achteruitboerde (-5,3%). De daling is o.a. te wijten aan de stevige concurrentie van e-commerce (almaar meer in opmars) en van nabije winkelcentra (Docks Bruxsel), maar ook aan de terroristische aanslagen (mensen banger geworden) en aan werkzaamheden aan de toegangswegen naar het winkelcentrum.

  Certificaathouders van Woluwe Shopping krijgen op 28 juni coupon nr. 69 uitbetaald. De nettocoupon (55,44 EUR) blijft stabiel t.o.v. vorig jaar, ondanks de stijging van de roerende voorheffing naar 30%. De recurrente inkomsten stegen in 2016 met 3,8%. De beheerders ramen deze voor 2017 zowat 7,6% hoger, o.a. door het nieuwe beheercontract met de uitbater van het winkelcentrum, dat extra inkomsten oplevert uit o.a. animatieactiviteiten en de uitbating van de energie-installaties. De bezettingsgraad in dit deel lag eind 2016 op 100%.

  Certificaathouders van Woluwe Uitbreiding ontvangen voor coupon nr. 29 op 28 juni 28,88 EUR netto. Ook hier is de nettocoupon ondanks de hogere voorheffing stabiel gebleven. De recurrente inkomsten in 2016 lagen 3,6% hoger dan het jaar voordien. Voorts verwachten de beheerders in 2017 hogere recurrente inkomsten (+6,3%) door nieuwe huurcontracten (in oktober 2016 verstreek een tiental erfpachtcontracten) en vooral door nieuwe inkomsten (animatie en thermische installatie; zie ook hierboven). Bijna alle handelszaken in dit deel waren eind december 2016 verhuurd.

  In februari besloten de beheerders van beide certificaten om elk hun deel van het shoppingcentrum in de etalage te zetten. Er werden twee vastgoedmakelaars aangesteld om de interesse van potentiële kopers af te toetsen. Half mei werd de verkoopprocedure in gang gezet, maar het kan nog enkele maanden of zelfs langer duren alvorens de verkoop daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Volgens de makelaars zou er interesse zijn van grote (kapitaalkrachtige) internationale groepen. Niet onbelangrijk, want de verkoopsom loopt al snel in de honderden miljoenen euro’s. Op 22 maart werd een bouwvergunning voor Uitbreiding Noord (nieuwe uitbreiding van het centrum) nietig verklaard. Hoewel dit geen obstakel vormt voor de verkoop, zouden kandidaat-kopers dit argument wel kunnen aangrijpen om een lagere prijs te bedingen.

  Wat de uiteindelijke verkoopprijs wordt, blijft voorlopig koffiedik kijken. Voorts blijft het ook erg onduidelijk hoe de verkoopsom onder de verschillende partijen verdeeld zal worden (ingewikkelde eigendomsstructuur: naast de twee certificaten is ook AG Real Estate zelf deels eigenaar), en hoe de verkoop fiscaal behandeld zal worden. Toch verwachten we op basis van onze eigen ruwe schattingen dat de netto liquidatiewaarde van beide certificaten in de buurt van de huidige beurskoers zal uitkomen.

   

  Koersen op het moment van de analyse:
  Woluwe Shopping: 1 700 EUR
  Woluwe Uitbreiding: 636,50 EUR 

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De bouwvergunning voor de uitbreiding van Woluwe Shopping Center werd nietig verklaard 5 maanden geleden - dinsdag 11 april 2017
  Dit zou evenwel geen impact hebben op het verkoopproces van de vastgoedactiva.

  Het Woluwse winkelcentrum heeft al geruime tijd de intentie om een bijkomende winkelruimte (‘Uitbreiding Noord’) te bouwen en verkreeg hiervoor eind juni 2015 een bouwvergunning. Helaas verklaarde de Raad van State deze op 22 maart nietig op vraag van omwonenden.

  Aangezien de vastgoedcertificaten slechts een gedeelte van het winkelcentrum in handen hebben, dat trouwens volledig losstaat van ‘Uitbreiding Noord’, zet de nietigverklaring geen rem op de verkoop van de vastgoedactiva.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Woluwe Shopping en Uitbreiding vastgoedcertificaten: verkoop wordt voorbereid 6 maanden geleden - maandag 6 maart 2017
  Advieswijziging voor één van de twee certificaten.

  De vastgoedcertificaten Woluwe Shopping Center en Woluwe Uitbreiding hebben betrekking op het gelijknamige winkelcentrum in Brussel.
  Woluwe Shopping kunt u nu verkopen.
  Woluwe uitbreiding : houden

   

  De beheerders hebben twee vastgoedmakelaars (Jones Lang LaSalle en CBRE) onder de arm genomen die de markt zullen aftasten naar potentiële kopers. Ze denken dat, gezien de gunstige omstandigheden op de vastgoedmarkt, het ideale moment is aangebroken om de activa van de hand te doen. Het blijft vooralsnog gissen naar de mogelijke verkoopprijs van het vastgoed.

  De verkoop van het vastgoed komt bovendien gelegen omdat de respectieve vervaldagen van beide certificaten alsmaar minder ver in de toekomst liggen. Het certificaat Woluwe Shopping Center, dat in het verleden al twee keer met 5 jaar is verlengd, loopt in principe nog tot uiterlijk 31 januari 2019. Voor Woluwe Uitbreiding is de vervaldag uiterlijk 31 december 2018.

   

  Woluwe Shopping: u mag verkopen

  De koers van Woluwe Shopping is in een jaar tijd sterk gestegen (+15%). We kennen het resultaat van een mogelijke verkoop nog niet, en gezien de ingewikkelde eigendomsstructuur van het shoppingcentrum en de fiscale behandeling, is het quasi onmogelijk om een realistische benadering van de netto liquidatiewaarde van het certificaat te maken. Toch vrezen we dat het niet makkelijk zal zijn om bij vereffening een hogere netto-opbrengst op zak te steken dan het huidige koersniveau. We zouden de certificaten, die maar een couponrendement van 2,7% netto opleveren, dan ook niet meer bijhouden maar we raden u aan om rond de huidige recordkoers te verkopen.

   

  Woluwe Uitbreiding: we zouden houden

  Houders van Woluwe Uitbreiding mogen daarentegen wel hun certificaten behouden, en dat om twee redenen: enerzijds lijkt het ons hier mogelijk om bij liquidatie minstens een nettobedrag op te strijken dat gelijk is aan de huidige koers; anderzijds biedt het certificaat in afwachting ook een fraai dividendrendement (±4,5% netto).

   

  Koersen op het moment van de analyse
  Woluwe Shopping : 2 020 EUR
  Woluwe Uitbreiding : 650 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Woluwe Shopping & Uitbreiding: minder bezoekers, hogere huren 1 jaar geleden - donderdag 16 juni 2016

  Na de terugval in 2014 liet het bezoekersaantal van het winkelcentrum ook in 2015 een daling optekenen.

  Toch zijn de in juni betaalbare nettocoupons van de twee aanverwante vastgoedcertificaten Woluwe Shopping en Woluwe Uitbreiding even hoog als vorig jaar.
  Speculatief ingestelde beleggers mogen het certificaat van Woluwe Shopping houden.
  Wie een hoger risico niet schuwt en een gokje wil wagen, mag het certificaat van Woluwe Extension kopen (anders raden we u aan te houden).

   

  Terreuraanslagen schrikken bezoekers af

  In 2015 kreeg het ten oosten van Brussel gelegen Woluwe Shopping 3,6 % minder bezoekers over de vloer en daalde de omzet van de handelszaken er met 3,4 %. De situatie verslechterde er na de aanslagen in Parijs in november (daarvoor respectievelijk slechts -2,2 % en -1,6 %). Na de aanslagen in Frankrijk was de daling in Woluwe groter dan het gemiddelde voor de Brusselse winkelcentra. Over de impact van de aanslagen in Brussel op 22 maart werd op de informatievergadering begin mei nog niets gezegd.

   

  Om de daling van de bezoekersaantallen te counteren, worden een aantal investeringen bestudeerd. De werken op de Woluwelaan om de tram binnen twee jaar tot aan het shoppingcenter te laten rijden, zullen ook werken aan de in- en uitgangen en aan de riolering vereisen. De overeenkomst met de uitbater loopt af in 2016 en er lopen onderhandelingen voor een nieuw contract. In principe zou dat geen negatieve gevolgen mogen hebben voor de certificaathouders, integendeel zelfs. Voor het lang geopperde project “Uitbreiding Noord” is het voorlopig wachten op een uitspraak van de Raad van State (doordat een buurtbewoner bezwaar aantekende).

   

  Woluwe Shopping

  Ondanks de dalende bezoekersaantallen stegen de recurrente (huur)inkomsten in 2015 met 3,3 %, en de totale inkomsten zelfs met 4,6 %. De bezettingsgraad ligt op 100 %. De voorbije 7 jaar stegen de huren met ongeveer 36 % (t.o.v. 11 % voor de inflatie). De brutocoupon neemt lichtjes toe, maar door de verhoging van de roerende voorheffing van 25 naar 27 % blijft de nettocoupon (nr. 68) die op 29 juni uitbetaald wordt, uiteindelijk onveranderd op 55,44 EUR.

   

  Voor volgend jaar tippen we op een lichte toename (+1,9 % tot 56,50 EUR). Hoewel de waardering erg complex is (waarde toekomstige “Uitbreiding Noord”?) ramen we de netto liquidatiewaarde (vóór couponbetaling) op ruim 1800 EUR per certificaat, maar een positieve verrassing is niet uitgesloten.

   

  Woluwe Uitbreiding

  Hier daalden in 2015 de recurrente (huur)inkomsten met 1,2 %, hoofdzakelijk door een tijdelijke leegstand ten gevolge van een faillissement. De totale inkomsten klommen wel 1,6 % hoger. Op 31/12 waren bijna alle handelszaken verhuurd. Hoewel het resultaat fors daalde (-4,7 %) door een eenmalige kost i.v.m. een btw-probleem rond een huurcontract met ING, steeg de brutocoupon toch lichtjes. Netto wordt er (net zoals in 2015) op 29 juni een bedrag van 28,88 EUR uitgekeerd (coupon nr. 28).

   

  De voorbije 7 jaar stegen de huurinkomsten met zowat 26 %. Dat is weliswaar een stuk minder dan bij Woluwe Shopping, maar in oktober 2016 vervalt een reeks oude erfpachtcontracten (voor ruim een kwart van de totale oppervlakte). Een aantal nieuwe contracten is al ondertekend, terwijl er over andere nog onderhandeld wordt en er voor sommige ook een gerechtelijke procedure loopt. Hoe dan ook verwachten de beheerders voor 2016 dat de recurrente inkomsten met ±2,8 % zullen stijgen, en dat in 2017 alleen al door de contracthernieuwingen de huurinkomsten 3 tot 5 % hoger zullen afklokken.

   

  Voor juni 2017 mikken we op een nettocoupon van 29,42 EUR (+1,9 %). Ondanks een aantal onzekerheden schatten we de netto liquidatiewaarde (vóór couponbetaling) op zo’n 710 EUR per certificaat, mogelijk nog meer bij de realisatie van “Uitbreiding Noord” en dankzij het positieve effect van de werken voor de komst van de tram.

   

  Koers op het moment van de analyse

  Woluwe Shopping: 1 950 EUR

  Woluwe Extension: 655,50 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Woluwe vastgoedcertificaten: vergadering met heel wat info 2 jaar geleden - dinsdag 19 mei 2015

  Ondanks de daling van het bezoekersaantal van het Brusselse winkelcomplex (Woluwe Shopping en Woluwe Uitbreiding) blijven de vooruitzichten voor de twee vastgoedcertificaten vrij gunstig.

  Ondanks enkele onzekerheden (de algemene situatie van winkelcomplexen en de komst van nieuwe projecten/concurrenten zoals NEO, Uplace, Docks Bruxsel en een uitbreiding in Louvain-la-Neuve), blijven we optimistisch gestemd voor de twee vastgoedcertificaten.
  KOOP WOLUWE UITBREIDING rond de 700 EUR.
  HOUD WOLUWE SHOPPING (1 826 EUR).

   

  Algemene situatie

  Voor het volledige complex viel het aantal bezoekers in 2014 met 3,5 % terug maar de impact op de omzet is beperkt gebleven (-1,3 %). Deze dalende tendens is in zowat alle Belgische winkelcentra te zien en is te wijten aan het slabakkende economische klimaat en de opkomst van e-commerce. De bezettingsgraad van het centrum is zo goed als 100 %.

   

  Op middellange termijn zouden dankzij de nieuwe uitbreiding en de komst van een tram in de nabijheid, die kapitaalkrachtige mensen uit het zuidoosten van Brussel makkelijker toegang zal geven, de bezoekersaantallen op zijn minst gelijk moeten blijven.

   

  Woluwe Uitbreiding

  Coupon nr. 27 zal worden uitgekeerd op 24 juni en stijgt met 1,3 % tot 28,88 EUR netto. Voor juni 2016 rekenen we op een 1 % hogere coupon van 29,18 EUR. De recurrente inkomsten zijn in 2014 met 2,6 % gestegen.

   

  Voor het boekjaar 2015 tippen de beheerders op een stabilisatie. In 2016 en 2017 daarentegen zullen er waarschijnlijk hogere huurprijzen uit de bus komen aangezien enkele erfpachthuurcontracten, afgesloten bij de opening van Uitbreiding in 1989, komen te vervallen. Deze zijn goed voor 25 à 30 % van de verhuurde oppervlakte. Daartegenover staan waarschijnlijk hogere investeringen om de aantrekkelijkheid van het centrum te verbeteren. Het rendement is met zo’n 4,3 % aantrekkelijk.

   

  Woluwe Shopping

  Coupon nr. 67 wordt eveneens uitgekeerd op 24 juni en bedraagt 55,44 EUR netto (+ 1,5 %). We mikken voor juni 2016 op een coupon van 56,10 EUR (+ 1,2 %). De recurrente inkomsten zijn in 2014 met 5,4 % gestegen door enkele nieuwe verhuringen en de hernieuwing van bestaande contracten. De beheerders tippen voor 2015 op een stijging van zo’n 2 %. Voor Uitbreiding Noord moet er enkel nog gewacht worden op een beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe rond de stedenbouwkundige vergunning (verwacht eind juni).

   

  Het certificaat lijkt op het eerste zicht duurder dan Woluwe Uitbreiding terwijl het rendement slechts 3,1 % bedraagt. Men moet evenwel rekening houden met de hogere gemiddelde kwaliteit van de ligging van de winkels, het feit dat het gebouw in handen is van het certificaat en het niet zoals bij Woluwe Uitbreiding gaat om een erfpachtregeling en de waarde van het project Uitbreiding Noord ten slotte enkel Woluwe Shopping aanbelangt. We schatten de waarde van dit laatste project ruwweg op zo’n 250 EUR per certificaat (zonder dit project dicht bij de 4 %).

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Shoppingcentra
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 655,01 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 580,00 EUR
ISIN-code BE0003600112
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 103.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,07 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 54
Website www.agrealestate.eu

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden 3,78 %
Rendement 6 maanden 4,59 %
Rendement 1 jaar 3,15 %
Rendement 5 jaar 6,61 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 28,88 EUR
Volgende nettodividend 0,00 EUR
Bezettingsgraad 99,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 0,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden