Oudergem

Dit financiële product volgen wij niet meer op. 

Artikels

 • Analyse
  Oudergem: liquidatiebedrag hoger dan verwacht 1 jaar geleden - woensdag 26 oktober 2016

  Het beursgenoteerde vastgoedcertificaat ‘Gemeenteplein Oudergem’ rondde heel recentelijk zijn vereffening volledig af en zal vanaf 27 oktober niet langer noteren op de beurs.

   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Gemeenteplein Oudergem en Kortrijk Ring Shopping Center: vereffening 1 jaar geleden - donderdag 16 juni 2016

  De vastgoedcertificaten Gemeenteplein Oudergem en Kortrijk Ring Shopping Center zitten al een hele tijd in de vereffeningsfase.

  Als de kosten niet te hoog oplopen, dan verkoopt u volgens ons best beide vastgoedcertificaten zodra de koers in de buurt ligt van het geraamde resterende netto liquidatiebedrag. Gebeurt dat niet, dan kunt u maar beter de definitieve vereffening van de certificaten afwachten.

   

  Uit het jaarverslag leren we dat voor Oudergem het resterende netto liquidatiebedrag nog steeds op zo’n 11 EUR geraamd wordt en dat het nog voor eind dit jaar zou worden uitgekeerd.

   

  Voor Kortrijk Ring Shopping wordt ook nog altijd op zowat 22 EUR gemikt, maar er wordt geen enkele indicatie gegeven over de toekomstige betaling(en).

   

  Koers op het moment van de analyse

  Gemeenteplein Oudergem: 11,01 EUR

  Kortrijk Ring Shopping Center: 20,23 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Certificaten Kortrijk Shopping en Oudergem 3 jaar geleden - woensdag 27 mei 2015

  Na de informatievergaderingen bij de vastgoedcertificaten Kortrijk Shopping en Gemeenteplein Oudergem zijn we weer wat wijzer geworden over hun vereffening.

  Kortrijk Shopping: nog twee coupons

  Het resterende liquidatiesaldo wordt geschat op zo’n 53 EUR netto en zal de komende 2 jaar worden betaald. Op de 8,6 miljoen euro die nog rest, dient 5 miljoen euro als waarborg voor de koper. Deze waarborg geldt één jaar vanaf het verlijden van de authentieke akte op 12 januari 2015. Tot op heden heeft de koper, Wereldhave Belgium, niet de intentie geuit om op deze garantie een beroep te doen. De resterende 3,6 miljoen zou voornamelijk dienen voor een eventueel probleem met de fiscus (heeft een termijn van 2 jaar) rond de registratierechten. Volgens de beheerders is het weinig waarschijnlijk dat de twee bedragen zullen worden aangesproken. We kunnen ons dus verwachten aan twee liquidatiecoupons : één in de 1e helft van 2016, de andere in de 1e helft van 2017.

   

  Gemeenteplein Oudergem: mogelijk één coupon

  Het resterende liquidatiesaldo bedraagt 11 EUR netto. Een restbedrag van 1,87 miljoen euro wordt aangehouden om tegemoet te komen aan een eventueel probleem rond de registratierechten. Gezien het beperkte bedrag is het waarschijnlijk dat voor het einde van 2016 één liquidatiecoupon wordt betaald.

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Oudergem-Gemeenteplein: eerste liquidatiecoupon 3 jaar geleden - vrijdag 12 september 2014

  De eerste liquidatiecoupon zal betaald worden op 17 september.

  Verkopen rond 85 EUR, en onder deze koers houden.

   

  De authentieke verkoopakte voor het gebouw is op 8 augustus verleden. Een eerste liquidatiecoupon zal betaald worden op 17 september (ex-coupon op 12 september) en is goed voor 76 euro.

   

  Het resterende saldo bedraagt 11 euro. In totaal zal het liquidatiesaldo dus 87 euro bedragen, een fractie meer dan de eerdere raming van 86 euro. Het resterende saldo zal tegen eind 2016 in één of meerdere schijven worden uitgekeerd.

   

  Koers op het moment van de analyse: 85,5 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Oudergem-Gemeenteplein: verkoop kan doorgaan 3 jaar geleden - dinsdag 22 juli 2014

  Er loopt een verkoopprocedure.

  In totaal zou het liquidatiesaldo ±86 EUR netto bedragen. De koers is intussen opgeveerd en benadert stilaan de nettoliquidatiewaarde.
  Verkopen rond 85 EUR, en onder deze koers houden.

   

  In januari maakten de beheerders de ondertekening van een verkoopcompromis voor het volledige gebouw met twee verschillende kopers bekend. De verkoop was onderworpen aan opschortende voorwaarden die vóór 30 juni vervuld moesten zijn.

   

  In het jaarrapport van 2013, verschenen in juni, stond te lezen dat een bodemattest werd afgeleverd. Er bleven toen nog twee voorwaarden over: het verkrijgen van een bouwvergunning voor de ombouw tot een school van een deel van het gebouw en de financiering hiervan (die van een waarborg van de Franse Gemeenschap genoot).

   

  Begin juli werd aangegeven dat aan alle opschortende voorwaarden werd voldaan en dat de verkoopakte op korte termijn kan worden ondertekend. Indien de verkoop effectief op korte termijn doorgaat tegen de voorwaarden in het verkoopcompromis, zou de netto verkoopopbrengst aangevuld met de waarde van de andere realiseerbare netto-activa en de in 2014 reeds ontvangen huuropbrengsten (min kosten) een nettoliquidatiewaarde van ongeveer 86 EUR (i.p.v. 84 EUR zoals eerder vooropgesteld) moeten opleveren, betaalbaar in één of wellicht meerdere schijven.

   

  Koers op het moment van de analyse: 83,27 EUR

   

  Deel dit artikel

Meer