Lux - Airport

LU0092846210
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
250,00 EUR 18/06/2019 11:30 Brussel
20,00 EUR (8,70 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
216,0000 256,0000  52 weken min max
9,44 % Rendement 1 jaar
4,16 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Hoe komen we tot ons advies?
Lees hier onze analyse.

Artikels

 • Analyse
  De grootste huurder van Lux-Airport trekt eind 2019 de deur achter zich dicht 1 maand geleden - woensdag 8 mei 2019
  De jaarlijkse informatievergadering leverde niets beduidends op.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Wat te doen met Lux-Airport? 1 jaar geleden - dinsdag 15 mei 2018
  Vooral gezien onlangs bekend raakte dat het vastgoedcertificaat nu grotendeels in handen is van de GVV Leasinvest Real Estate.

  De recente informatievergadering van het vastgoedcertificaat Lux-Airport leverde geen groot nieuws op. Begin dit jaar was er wel belangrijk nieuws. De GVV Leasinvest Real Estate liet toen immers weten dat het nu het merendeel van de certificaten van Lux-Airport bezit.
  Gezien de koers boven de door ons geschatte nettoliquidatiewaarde ligt, verkoopt u best uw certificaten.

  Lagere verwachte coupon

  Lux-Airport, dat betrekking heeft op twee kantoorgebouwen (gebouwen B en E) gelegen aan de luchthaven van Luxemburg, zag over boekjaar 2017 de huurinkomsten stijgen met 1,8% en was in staat om op 29 maart een coupon (nr. 14) uit te keren van 13 EUR bruto, alias 12,088 EUR netto. Dit is iets hoger dan de 11,65 EUR netto waarop we tipten.

  Voor maart 2019 mikken we eveneens op een brutocoupon van 13 EUR. Netto zal de coupon wellicht lager uitkomen, namelijk op 10,95 EUR. Reden hiervoor is dat de coupon zal bestaan uit een kleiner deel “terugbetaling kapitaal”, en dit terwijl net dit deel vrijgesteld is van roerende voorheffing (30%). Er zal dus een groter deel van de coupon worden belast, waardoor u netto minder zult overhouden.

  Sterke huursituatie

  Vallair Solutions huurt sinds kort extra kantoorruimte, goed voor zo’n 1,3% van de totale kantooroppervlakte. Het huurcontract ging op 1 april 2018 in en loopt tot 31 maart 2024. De bezettingsgraad is volgens ons hierdoor opgelopen tot ongeveer 95% (94% voorheen). De belangrijkste huurder Ferrero, dat 25% van de huurinkomsten vertegenwoordigt, heeft geen gebruik gemaakt van de optie om zijn huurcontract op te zeggen en zal dus niet op 1 januari 2019 vertrekken. Op 30 april 2020 krijgt Ferrero een extra opzegmogelijkheid, mits een vooropzeg van één jaar. Het vertrek van Ferrero is slechts een kwestie van tijd want de groep bouwt in de nabije omgeving een eigen hoofdkantoor.

  Evaluatie

  De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Leasinvest Real Estate kocht in het vierde kwartaal van 2017 gretig certificaten in van Lux-Airport en maakte vervolgens op 24 januari 2018 bekend twee derde of meer van de certificaten in handen te hebben. Dat verklaart waarom de beurskoers van Lux-Airport tussen september en eind november fors hoger schoot van 195 tot 312 EUR op een gegeven moment.

  Eind 2017 trok de aangestelde onafhankelijke expert de waardering op van het vastgoed van Lux-Airport (+ 3,9% t.o.v. 2016). Op basis van die schatting ramen we de nettoliquidatiewaarde nu tussen 175 en 180 EUR. Dat is lager dan het huidige koersniveau. Maar daar Leasinvest Real Estate inmiddels zijn belang fors uitbreidde, vermoeden we dat die waardering wel eens te laag kan liggen. Al bij al zijn we van mening dat het toch beter is om uw certificaten te verkopen (o.a. toekomstig vertrek Ferrero, …).

  Koers op het moment van de analyse: 220,00 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Lux-Airport: verbeterde huursituatie 2 jaar geleden - woensdag 3 mei 2017
  De resultaten van het vastgoedcertificaat zijn in 2016 mooi hoger gegaan.

  Toch handhaven we ons verkoopadvies. VERKOPEN.

   

  Forse toename huurinkomsten

  Lux-Airport, dat twee in 1991 opgetrokken kantoren (B en E) bezit van het European Bank & Business Center, een complex van 6 gebouwen naast de luchthaven van Luxemburg, zag zijn huurinkomsten over boekjaar 2016 met 16% stijgen en tegelijk zijn kosten dalen.

  Op 31 maart werd dan ook een fors hogere coupon (nr. 13) uitgekeerd, goed voor 14 EUR bruto én netto, aangezien het volledige bedrag beschouwd wordt als een terugbetaling van het kapitaal en daardoor vrijgesteld is van roerende voorheffing (30%). Wij hadden slechts op 10 EUR netto getipt.

   

  Aantrekkende huursituatie

  Het jaar 2016 werd gekenmerkt door een aangroei van de verhuurde oppervlakte. Twee bestaande huurders (Vallair Solutions en Rigo Trading) namen bijkomende kantoorruimte en parkings in, goed voor ±6 % van de totale oppervlakte.

  Anderzijds verlieten Dental Finance en Dental International, die samen iets minder dan 1,5% van de totale oppervlakte huurden, het complex op 28 februari 2017.

  Alles bij mekaar schatten we dat de bezettingsgraad sinds 1 maart 2017 ongeveer 94 % bedraagt. Wel gaf de huurder Dagli (1,2 % van de totale oppervlakte) zijn opzeg met ingang van 30 september 2019. En daarnaast mogen we ook Ferrero, goed voor zowat 25% van de huuropbrengsten, niet uit het oog verliezen. Die huurder kan eind 2018 zijn contract opzeggen en de kans dat Ferrero dit doet is groot, aangezien het niet zover uit de buurt een eigen kantoorgebouw aan het bouwen is.

   

  Couponverwachting

  Als de huursituatie onveranderd blijft en er geen uitzonderlijke renovatiewerken zijn, verwachten we dat de brutocoupon in maart 2018 op 14 EUR gehandhaafd blijft.
  Als we ervan uitgaan dat slechts een gedeelte van de coupon beschouwd zal worden als een (van roerende voorheffing vrijgestelde) terugbetaling van kapitaal (we mikken op 6,15 EUR), komt de totale nettocoupon uit op ± 11,65 EUR.

   

  Toch beter verkopen

  Aangezien de door ons geschatte netto liquidatiewaarde van zowat 170 EUR (op basis van de waardeschatting door de onafhankelijke expert eind 2016) licht onder de huidige koers uitkomt, en gezien de mogelijk negatieve impact van Ferrero de komende jaren, zijn we ondanks het huidige fraaie couponrendement (6,8 % netto) geen grote fan.

  Bovendien is de hoge bezettingsgraad het gevolg van de huidige schaarste aan kantoorgebouwen in Luxemburg, maar als de markt keert, zal dit type gebouwen het hardst getroffen worden.

   

  Koers op het moment van de analyse: 175,00 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Lux-Airport: eindelijk weer coupon 3 jaar geleden - woensdag 25 mei 2016

  Na 5 jaar betaalde het vastgoedcertificaat Lux-Airport (183 EUR) op 31 maart nog eens een coupon uit (nr. 12), die ook hoger is dan we hadden verwacht (6,82 EUR netto).

  Lux-Airport heeft betrekking op kantoorgebouwen B en E van het European Bank & Business Center, een complex van 6 gebouwen dicht bij de luchthaven van Luxemburg.
  Hoe dan ook, we raden u aan dit certificaat te verkopen en uw winst op zak te steken.
  VERKOPEN.

   

  Huursituatie sterk verbeterd

  Na een periode van grote leegstand klom de bezettingsgraad van de twee gebouwen terug tot ±90% eind 2015. In februari jl. trad een nieuw 3/6/9-huurcontract in werking met Real Business (archiefruimte en restaurant). Deze huurder neemt de plaats in van Tipo Group (huur in januari verbroken). Op 31 augustus zal vermogensbeheerder Interinvest het complex definitief verlaten.

   

  Koers overtreft netto liquidatiewaarde

  Dankzij de fors verbeterde bezettingsgraad stegen de huurinkomsten in 2015 met 46,9%. Daarnaast werden diverse waardeverminderingen (deels) teruggenomen (o.a. op de gebouwen en op een schuldvordering na een akkoord met ex-huurder Sogecore). Daardoor kwam het beschikbare bedrag voor de couponuitkering een stuk hoger uit dan we hadden verwacht.

   

  Als de huursituatie dit jaar verder ongewijzigd blijft, zou het netto couponbedrag volgend jaar kunnen oplopen tot ±10 EUR netto. Op 31/12 schatte de vastgoedexpert de waarde van de gebouwen 3,3% hoger in dan een jaar eerder. Op basis daarvan ramen we de netto liquidatiewaarde nu op ±165 EUR, een bedrag dat onder de beurskoers ligt. Die koers spurtte sinds ons speculatief koopadvies in mei 2015 al ruim 30% hoger.

   

  We raden u aan om uw winst op zak te steken, ook doordat de beheerders het gebouw zonder toestemming van de certificaathouders mogen verkopen tussen 2014 en 2024 (al zijn hun intenties op dat vlak nog niet publiekelijk bekend).

   

  Koers op het moment van de analyse: 183 EUR

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Lux-Airport: coupon in het vooruitzicht 4 jaar geleden - donderdag 7 mei 2015

  De bezettingsgraad van het vastgoedcertificaat Lux-Airport zit in de lift dankzij verschillende verhuringen. Voor 2015 en 2016 kan dan ook op een coupon worden gerekend.

  We zijn van mening dat indien de gebouwen volledig zouden verhuurd zijn de coupon op termijn op ±10 EUR kan uitkomen.
  Ondanks de forse koersstijging van het certificaat vinden we het nog steeds ondergewaardeerd. Wie geen schrik heeft van het hoge risico mag rond de huidige koers KOPEN.

   

  Ondanks de huurinkomsten die in 2014 nog fors zijn toegenomen (+ 62,7 %), dankzij verschillende verhuringen, zal er zoals eerder aangekondigd voor dat jaar geen coupon worden uitgekeerd. Voor 2015 en 2016 daarentegen ziet het ernaar uit dat er wel een coupon komt maar het is onmogelijk om er een bedrag op te plakken. Niettemin lieten de beheerders al wel weten dat beide coupons normaal hoger zullen liggen dan de voorziene kapitaalterugbetaling in het prospectus (3,85 EUR). Wij tippen voorlopig voorzichtigheidshalve voor de volgende twee nettodividenden op dit minimumbedrag.

   

  In 2014 en ook reeds in 2015 werden verschillende huurcontracten afgesloten waardoor de bezettingsgraad volgens onze schatting boven de 90 % is uitgekomen (er werd geen gedetailleerd huuroverzicht gegeven) zonder rekening te houden met het conflict met de financiële dienstverlener Sogecore over de geldigheid van de uitgeoefende opzeg. Sogecore zegde zijn huurcontract immers met ingang van 15 augustus 2014 op, maar Lux-Airport liet destijds weten dit te zullen aanvechten omdat Sogecore zijn opzeg enkele dagen te laat deed.

   

  Verrassend genoeg heeft de expert, ondanks de verbetering, de gebouwen 4,1 % lager gewaardeerd dan het jaar voordien. De geboekte huurinkomsten hebben de expert waarschijnlijk ontgoocheld. Op basis van deze waardering schatten we de netto-liquidatiewaarde op een goede 160 EUR.

   

  Lux-Airport gaf geen verwachtingen voor de huurinkomsten van 2015 maar het staat buiten kijf dat er een aanzienlijke stijging komt.

   

  Koers op het moment van de analyse: 137,20 EUR

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 256,00 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 216,00 EUR
ISIN-code LU0092846210
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 150.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,04 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 15
Website www.kbc.be/corporate/en/article/financing.html

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden -7,78 %
Rendement 6 maanden 6,25 %
Rendement 1 jaar 9,44 %
Rendement 5 jaar 20,67 %

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 11,94 EUR
Volgende nettodividend 9,56 EUR
Bezettingsgraad 92,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 4,16 %
×
Vertel ons wat u denkt
lux-airport
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden