Immo Mechelen City Center

BE0974287196
695,00 EUR 12/11/2019 11:30 Brussel
-5,00 EUR (-0,71 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
622,1000 769,6000  52 weken min max
-1,77 % Rendement 1 jaar
7,67 % Verwacht nettodividendrendement
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  Immo Mechelen City Center keert fraaie coupons uit 4 maanden geleden - dinsdag 9 juli 2019
  We wijzigen ons advies.
   
   
   
   

  De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  Immo Mechelen City Center haalt nieuw huurcontract binnen 1 jaar geleden - dinsdag 13 november 2018
  Het vastgoedcertificaat heeft een huurovereenkomst afgesloten met het bedrijf Soluz.io.

  Desondanks raden we aan uw certificaten te verkopen.

  Licht hogere couponverwachting

  Soluz.io, actief op het domein van elektronische facturatie, huurt sinds 1 november 390 m² aan bureauruimte, goed voor 2,7% van de totale huuroppervlakte. Het huurcontract heeft een duurtijd van negen jaar en is driejaarlijks opzegbaar. Tijdens de eerste drie jaren zal Soluz.io jaarlijks van november tot en met februari, zo’n vier maanden dus, geen huur moeten betalen. Door dat gegeven is de impact op de huurinkomsten voor het lopende boekjaar 2018-19 (eindigt op 31/03) miniem. Niettemin verhogen we lichtjes onze couponverwachting voor juni 2019 van 50,5 naar ongeveer 51 euro netto.

  Profiteer van de koersstijging

  De troeven van het vastgoedcertificaat Immo Mechelen zijn het fraaie verwachte couponrendement van om en bij de 7% netto en de goede huursituatie (langetermijncontracten met kwalitatieve huurders). Helaas is het certificaat gebaseerd op een ingewikkelde fiscale structuur die op termijn leidt tot een gestage waardedaling van het onderliggende vastgoed. Ook wordt het certificaat wegens het beperkte aantal stukken in omloop zeer weinig verhandeld, waardoor sterke koersschommelingen mogelijk zijn. Maak gebruik van de recente koersopstoot om uw certificaten van de hand te doen. Werk wel met een limietorder!

  Koers op het moment van de analyse: 769,60 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Immo Mechelen City Center maakte resultaten boven de verwachtingen bekend 1 jaar geleden - dinsdag 17 juli 2018
  Dit certificaat biedt met bijna 7% netto een fraai couponrendement.

  We vermijden liever dit certificaat dat nog maar sinds eind 2015 bestaat en bijgevolg het jongste certificaat op de Brusselse beurs is.

  Hogere coupon

  Op 13 juni kregen de certificaathouders van Immo Mechelen, dat betrekking heeft op een kantoorgebouw in de binnenstad van Mechelen, coupon nr. 2 uitbetaald. Aangezien de huurgelden over het voorbije boekjaar 2017-18 (eindigt op 31/03) hoger uitkwamen dan geraamd in de prospectus, lag de coupon met 49,7613 EUR netto iets hoger dan de geschatte 48 EUR.

  Wel bedroeg de coupon iets minder dan vorige keer. Dit is echter louter het gevolg van het feit dat het boekjaar slechts 12 maanden telde terwijl het eerste boekjaar uitzonderlijk 17 maanden telde. Voor juni 2019 mikken we op een coupon van ongeveer 50,50 EUR netto.

  Enkele kanttekeningen

  Het verwachte couponrendement schommelt rond de 7% netto. Verder zijn de voornaamste huurcontracten afgesloten voor lange tijd met kwalitatieve huurders.

  Niettemin is het certificaat gestoeld op een complexe fiscale structuur, waardoor het certificaat op termijn in waarde zal afnemen. Bovendien is door de kleine omvang (slechts 28 500 certificaten) de verhandelbaarheid van het vastgoedcertificaat erg laag. Hierdoor is het risico groot dat u niet tegen een correcte prijs kunt aan- en verkopen.

  Bijgevolg doet u deze certificaten beter van de hand als u ze in portefeuille hebt. Vergeet dan echter zeker niet met een limietorder te werken.

  Koers op het moment van de analyse: 734 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Immo Mechelen City Center boekt beter dan verwachte resultaten 2 jaar geleden - woensdag 5 juli 2017
  Is het vastgoedcertificaat een aankoop waard?

  De eerste jaarresultaten komen iets hoger uit dan aanvankelijk geraamd in het prospectus, maar toch handhaven we ons verkoopadvies.
  Als u op zoek bent naar een belegging in kantoorgebouwen, dan bent u volgens ons beter af met de gereglementeerde vastgoedvennootschap Befimmo.

   

  Langlopende huurcontracten

  Mechelen City Center is een kantoorgebouw met parking in de binnenstad van Mechelen. Het dateert van 2003 en biedt zowat 13.000 m² aan kantoorruimte. Ongeveer 95% van die ruimte is verhuurd, en het merendeel daarvan via langlopende huurcontracten. Zo is 84% nog tot 2031 verhuurd aan de federale overheid, en 6% nog tot 2023 aan de Vlaamse overheid. Daarnaast loopt er o.a. ook nog een huurcontract met KBC Corporate Banking (2,7% van de huuroppervlakte) dat eindigt op 2019.

   

  Resultaten overtreffen de verwachtingen

  Op 14 juni werd coupon nummer 1 uitbetaald. Die had uitzonderlijk betrekking op een verlengde periode van 17 maanden en was goed voor een bedrag van 69,8968 EUR netto. Dat is 1,8% hoger dan aanvankelijk geraamd werd in het prospectus, o.a. dankzij hogere huurinkomsten die de hogere kosten ruimschoots hebben gecompenseerd. Voor juni 2018 mikken we op een nettocoupon (over een periode van 12 maanden) in de buurt van de 48 EUR.

   

  Koele minnaar

  Ondanks het mooie couponrendement van zowat 5% en het feit dat het gebouw grotendeels verhuurd wordt aan kwalitatieve huurders op lange termijn, is de complexe fiscale structuur van het certificaat ongunstig voor de certificaathouders. Daarnaast is de verhandelbaarheid van het certificaat aan de lage kant, wat het risico verhoogt dat u het niet tegen een correcte prijs kunt aan- of verkopen. 

   

  Koers op het moment van de analyse: 880,00 EUR

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Mechelen City Center komt naar de beurs 3 jaar geleden - dinsdag 17 november 2015

  Het nieuw vastgoedcertificaat bestaat uit een kantoorgebouw dat voor 97% is verhuurd en biedt de eerste jaren een nettorendement van 4,8 %.

  Na meer dan 11 jaar (“Westland 2004”, inmiddels al vereffend) en een mislukte poging in 2011 (Luiks shoppingcentrum Médiacité) wordt er nu opnieuw een vastgoedcertificaat naar de beurs gebracht: Mechelen City Center. Inschrijven kan voor 1 000 EUR per stuk (inclusief kosten) bij KBC, CBC en Bolero tot 30 november. De inschrijvingsperiode kan echter al vanaf 19 november (12u00) vervroegd worden afgesloten. Vanaf 4 december zal het certificaat op de Brusselse beurs noteren.

   

  Bijna volledig verhuurd

  Mechelen City Center is een modern kantoorgebouw van bijna 13 000 m² uit 2003 met 7 verdiepingen en een ondergrondse parking aan de rand van de historische Mechelse binnenstad. Het is voor meer dan 97 % verhuurd: voor circa 85 % aan de Federale overheid tot minstens 31 juli 2031 en voor zo’n 8 % aan de Vlaamse overheid (deels tot 31 mei en deels tot 31 december 2023). Ook het bedrijvencentrum van KBC Corporate Banking is tot minstens 31 juli 2016 in het gebouw gevestigd. De huren zijn automatisch geïndexeerd.

   

  Verwacht couponrendement en meerwaarde

  Elk jaar, behalve in 2016, zal in de maand juni een coupon worden uitgekeerd. De beheerders ramen de eerste coupon in juni 2017 op 68,18 EUR netto (boekjaar van 17 maanden eindigend op 31/3/2017) en op respectievelijk 47,73 EUR en 48,17 EUR netto voor de volgende 2 jaren wat het jaarlijks nettorendement op ongeveer 4,8 % brengt. Het gaat daarbij volledig om kapitaalterugbetalingen die niet onderworpen zijn aan roerende voorheffing. Het geraamde couponrendement zal in de eerste jaren wellicht lichtjes stijgen (indexatie huren). Na 5 jaar zal volgens de beheerders de brutocoupon waarschijnlijk het bedrag van de kapitaalterugbetaling overschrijden. De coupon betaalbaar in juni 2021 en ook de coupons daarna, zullen dan normaal ook voor het deel dat de kapitaalterugbetaling overschrijdt onderworpen zijn aan de dan van toepassing zijnde roerende voorheffing (in principe 27 % vanaf 2016) en dus opnieuw iets lager uitvallen.

   

  Het gebouw zal vermoedelijk tussen het 15e en 25ste jaar na de uitgifte van het certificaat opnieuw worden verkocht, waarna de verkoopopbrengst (min de kosten en vergoeding voor de beheerders) onder de certificaathouders wordt verdeeld. Gezien de leeftijd van het gebouw (dan meer dan 27 jaar) is het absoluut niet zeker dat het tegen een hogere dan de aankoopprijs kan verkocht worden (opfrissingswerken en renovatie nodig?). Kortom, het is lang niet zeker dat u uw begininleg volledig zal terugkrijgen.

   

  Aandachtspunten en risico’s

  Een belegging in Mechelen City Center is niet zonder risico’s. Zo ligt het lot van uw belegging in handen van slechts 1 gebouw. Dat het gebouw nagenoeg volledig verhuurd is via lange(re) huurcontracten met kwaliteitshuurders pleit wel in het voordeel van het certificaat. Toch zijn er ook enkele minpunten. Zo zullen er voor de huuroppervlakte die de Federale overheid inneemt in 2022 opfrissingswerken moeten uitgevoerd worden. Voorts kunnen ook de huren neerwaarts worden aangepast, of de huurcontracten zelfs worden ontbonden, indien er niet wordt voldaan aan bepaalde kwaliteitseisen inzake verwarming en klimaatregeling waartoe de beheerders zich geëngageerd hebben. Tot slot is er geen enkele garantie dat op het einde van de huurovereenkomsten bij een huurverlenging of het afsluiten van contracten met nieuwe huurders de huidige huurprijsniveaus kunnen gehandhaafd worden. Zo ligt volgens het taxatierapport de huidige huurprijs van de Federale overheid zo’n 33 % boven de huidige marktwaarde!

   

  Advies

  Het couponrendement mag met 4,8 % netto dan wel aantrekkelijk lijken, toch lopen we niet echt warm voor dit nieuwe vastgoedcertificaat. Het gebrek aan risicospreiding en de moeilijkere verhandelbaarheid door het gebrek aan liquiditeit op de beurs wegen ons inziens zwaarder door dan het tikkeltje rendement dat u via dit vastgoedcertificaat meer kan bekomen dan bij een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV). Wie in een portefeuille kwaliteitsvol kantoorvastgoed wil beleggen raden we dan ook eerder aan om Befimmo te kopen, dat tegen de huidige koers (58,00 EUR) een nettodividendrendement (bij 27 % roerende voorheffing) van 4,3 % biedt en dat u steeds tegen correcte voorwaarden opnieuw op de beurs kan verkopen. Met zo’n GVV legt u niet al uw eieren in dezelfde mand. Bovendien kan zo’n GVV, in tegenstelling tot een vastgoedcertificaat, zelf het meest gunstige moment bepalen wanneer ze eventueel een gebouw opnieuw wil verkopen.

   

  Deel dit artikel

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Segment Kantoren
Maximumkoers afgelopen 12 maanden 769,60 EUR
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 622,10 EUR
ISIN-code BE0974287196
Beurs Brussel
Aantal bestaande aandelen 29.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 0,02 EUR
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 6
Website www.kbc.be/corporate/en/article/financing.html

Prestaties (in euro)

Rendement 3 maanden 7,69 %
Rendement 6 maanden 4,32 %
Rendement 1 jaar -1,77 %
Rendement 5 jaar -

Sleutelcijfers per certificaat

Laatste nettodividend 52,88 EUR
Volgende nettodividend 53,67 EUR
Bezettingsgraad 100,00 %

Beursgegevens

Verwacht nettodividendrendement 7,67 %
;