pfizer-usd-17-15122019

Dit financiële product volgen wij niet meer op.