Analyse
Is goud te mijden als de rentevoeten klimmen? 8 maanden geleden - woensdag 15 november 2017
Moet de goudbelegger de stijgende rentevoeten in de VS met argusogen volgen?

De mogelijke impact van de rentevoeten op de goudprijs valt te relativeren.
Desondanks blijven we een klein deel van onze portefeuille aan goud besteden. U kunt in fysiek goud beleggen via de trackers ETFS Gold Bullion Securities, ETFS Physical Gold en iShares Gold Trust.

Rentegevoelig…

Fysiek goud brengt de belegger geen intresten of dividenden op. Er valt dus enkel rendement te halen uit de stijging van de goudprijs. Daarom zou de goudkoers echter gevoelig zijn voor de rente-evolutie. Bij stijgende rentevoeten, leveren vastrentende beleggingen zoals obligaties een hogere rente op en dus worden ze interessanter dan het renteloze goud. Bijgevolg laten beleggers goud sneller links liggen en zal de prijs ervan dalen. Bij een dalende rente, stijgt goud dan weer. In principe.

… maar niet overgevoelig

Nu de Amerikaanse rentevoeten in de lift zitten doordat de Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) mondjesmaat haar leidende rentevoet optrekt en bovendien haar balans afbouwt, duiken voorspellingen op dat de goudprijs zal corrigeren door de stijgende rente. Dat is echter overroepen want het verband tussen de evolutie van de goudprijs en die van de rentevoeten, de zogenaamde correlatie, is slechts licht negatief. Dat betekent dat als de rente hoger gaat, de goudprijs lichtjes daalt. En omgekeerd. In principe. De verwevenheid tussen goud en de rente is dus niet van grote betekenis, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen.

Goud is een goede verzekering

Normaal gezien zal de stijgende rente in de VS een matige negatieve impact op de goudprijs hebben. Beleggers zouden wel eens uit goud kunnen stappen richting obligaties als die een hogere rentevergoeding bieden. Wil dat zeggen dat we goud niet meer kopen? Zeker niet. Goud is een geschikte manier om de risico’s in uw portefeuille te spreiden en een goede verzekering tegen onheil op de beurs. Ook heeft goud de neiging goed te presteren als onzekerheid de kop opsteekt. 

Deel dit artikel