Nieuws

'Tracking error' van een fonds

3 maanden geleden - woensdag 17 april 2019
Wat kunt u uit deze indicator afleiden?

De tracking error meet de prestatieverschillen (positief of negatief) van een fonds t.o.v. zijn referentie-index. 

Een belangrijke factor in het beoordelen van een beleggingsfonds is het vergelijken van de prestaties ervan ten opzichte van zijn referentie-index (bijv. de Bel 20, de S&P 500, enz.). Daarbij is het niet alleen van belang om het rendementsverschil tussen een fonds en zijn index te kennen in absolute termen, maar ook om een idee te hebben van de regelmaat van de prestaties van het fonds. 

De sterren die we in ons maandblad toekennen aan de verschillende beleggingsfondsen houden rekening met de tracking error. Hoe hoger die is, hoe minder sterren een fonds zal krijgen. 

Een voorbeeld. Veronderstel dat we twee fondsen hebben, A en B, die na een jaar elk een rendement laten optekenen dat 5% hoger ligt dan dat van hun referentie-index. A priori zijn beide fondsen dan interessant. Maar als we inzoomen, stellen we vast dat fonds A elke maand iets beter gepresteerd heeft dan zijn index, terwijl fonds B nu eens fors slechter presteerde dan zijn index, dan weer fors beter. Fonds A zal dan een lagere tracking error hebben dan fonds B, en we zullen ook minder geneigd zijn om u fonds B aan te bevelen, aangezien u hier een hoger risico loopt om op een slecht moment in of uit te stappen (lees : aan te kopen op een moment dat de inventariswaarde hoog is, dan wel uit te stappen op een moment dat de waarde laag is). 

We geven u ook nog mee dat indexfondsen of trackers, die beloven een rendement neer te zetten in de buurt van dat van hun referentie-index (hun prestatie nabootsen als het ware), in principe altijd een tracking error moeten hebben in de buurt van nul.

Deel dit artikel